Uzay Kafes Sistem Avantajları

Uzay kafes sistemler, eksenel kuvvet taşıyan çubukların üç boyutlu düzlemde düğüm noktalarında birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Çubuk elemanları boruların uçlarına konik parçalar kaynatılarak, düğüm noktalarıda küresel elemanlardan teşkil edilmektedir.

Boru ve kürelerden oluşan sistem birbirlerine cıvatalarla bağlanır. Kürelerden çıkan dikmelere I,U,C veya kutu kesitli profillerden üretilmiş aşıklar bağlanarak sistem kaplamaya hazır bir hale getirilir.

Uzay kafes sistemlerin bazı avantajları aşağıda belirtilmiştir: