Uzay Kafes Sistem Statik Hesap Kriterleri

UZAY KAFES SİSTEM STATİK HESAP KRİTERLERİ

Hesap kriterleri olarak Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri için TS498, kar yükleri için TS EN 1991-1-3, rüzgar yükleri için TS EN 1991-1-4, çelik hesapları için Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve YapımEsasları-2016, deprem hesapları için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) kullanılmıştır. Çelik dayanım ve taşıma gücü hesaplarında GKT kullanılmıştır.

YÜKLER VE KOMBINASYONLAR:

Kar yükleri için TS EN 1991-1-3 ve Rüzgar yükleri için TS EN 1991-1-4 te verilen koşullar,
Deprem etkileri için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) nde belirtilen koşullar esas alınacaktır.

Yükler :

G         : Sabit yük
Q         : Hareketli Yük
Qr        : Çatı hareketli yükü
S         : Kar yükü
R         : Yağmur yükü
W        : Rüzgar yükü
E         : Deprem etkisi
T          : Sıcaklık değişimi
 
Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) yönteminde gerekli dayanım Ra aşağıdaki yük bileşenleri ile belirlenecektir. (5.3.2)
 

  1.   G
  2.   G + Q
  3.   G + ( Qr veya S veya R )
  4.   G + 0.75Q + 0.75( Qr veya S veya R )

        (5a) G +1.0W
        (5b) G + 0.7E                                                                            (9.1b)
        (6a) G + 0.75Q + 0.75( Qr veya S veya R ) + 0.75W
        (6b) G + 0.75Q + 0.75S + 0.75(0.70E)                                     (9.1a)
        (7)  0.6G + W
        (8)   0.6G + 0.7E                                                                       (9.1c)
 
         - Tsıcaklık değişimi etkileri gerekli dayanımı artıracak ±0.75 katsayısı ile tüm kombinasyonlarda alınacaktır.
 
        - Ed (H) = ±Ed(X)        ± 0.30Ed(Y)     (yatay deprem etkisi)                      (4.9)
        - Ed (H) = ±0.30Ed(X) ± Ed(Y)                        (yatay deprem etkisi)          (4.9)
        - Ed(z) = (2/3) Sds.G olarak alınır
        - Ed = Ed(H) ± 0.30 Ed(Z)   (yatay + düşey deprem etkisi)                       (4.11- 4.12)