Uzay Kafes Sistem Teknik Şartnamesi

Genel

Uzay kafes sistemler iki uçlarına konik parçalar kaynatılmış olan ve çubuk olarak adlandırılan çelik boruların, içlerine yerleştirilen cıvatalar ile çelik birleşim kürelerine tespiti yolu ile üç boyutlu olarak oluşturulmaktadır. İmalatın tamamı atölyede hazırlanıp şantiyede montajı yapılacak şekilde dizayn edilmektedir. Sistem boru, küre, cıvata aşık ve mesnet elemanlarından oluşmaktadır.

Uzay Kafes sistem çubukları

Çubuk borularının malzemesi DIN 17100 (EN 10.025) normuna uygun ST37.2 çeliğidir (malzeme no.1.0037). Boru çapları tasarım gereksinmelerine bağlı olarak 42 mm ile 324 mm arasında olabilmektedir.

Konik parçalar da borular ile aynı malzemeden yapılmaktadır. 60.3 mm capa kadar olan konikler dolu malzemeden tornalanarak, daha büyük konikler sıcak dövme yöntemi ile şekillendirilmektedir.

Konikler boru uçlarına SG2 tipi kaynak teli kullanılarak ve DIN 8569, DIN 4100, DIN 4115 (EN759, EN 440, EN 758, EN 1668) normlarına uygun şekilde gaz altı (MIG) yöntemi ile kaynatılmaktadır.

Her boru eleman üzerinde montaj marka numaraları ve her iki ucunda konik, cıvata, somun ve pim bulunmaktadır. Somunlar altı köşe olup basınç kuvvetlerini aktarabilmelidirler.

Küreler

Birleşim küreleri DIN 17200 (EN 10.083) normuna uygun C45 çelikten sıcak dövme yöntemi ile yapılmaktadır. Küre çapları tasarıma bağlı olarak 60 mm ile 240 mm arasında değişebilmektedir.

Çubukların tespiti için kürelere DIN 13 normuna uygun dişli cıvata delikleri açılmaktadır. Deliklerin adedi, çapları ve açıları uzay sistemin şekil ve diğer özelliklerine bağlı olarak saptanmaktadır. Küreler ile somunların arasındaki temas yüzeyini arttırmak için deliklerin üstünde yüzey düzeltmesi yapılmaktadır.

Cıvatalar

Uzay sistem elemanlarının birleşimlerinde DIN 1654 ve DIN 17200 (EN 10.083) normlarına uygun 8.8 veya 10.9 kalitede cıvatalar kullanılmaktadır. Cıvata çapları 12 mm ile 72 mm arasında değişmekte olup dişler DIN 13 ISO tiplerine uygun boyutlardadır.

8.8 kalite cıvatalar 34Cr4 malzemeden olup minimum çekme gerilmeleri 80 kg/mm², minimum akma gerilmeleri 64 kg/mm ², akmada uzamaları %12’dir.

10.9 kalite cıvatalar 41Cr4 malzemeden olup minimum çekme gerilmeleri 100 kg/mm², minimum akma gerilmeleri 90 kg/mm ², akmada uzamaları %9’dur.

Aşıklar ve diğer çelik elemanlar Çatı ve cephe kaplamaları ve derelerin uzay kafes sisteme irtibatını sağlayan aşık elemanları ile kolon, çapraz, cephe kuşağı gibi diğer çelik elemanlar I, U, C formlarında veya kutu kesitli St37.2 çelik malzemeden imal edilmektedir.

Mesnetler

Sistemin genel stabilitesini sağlarken ısı değişimi ve diğer nedenlerden oluşacak hareketleri minimize edecek şekilde düzenlenen sabit ve kayıcı mesnetler St-37 veya St-52 malzemeden yapılmaktadır. Mesnetlerin şekil ve boyutları sistem özelliklerine göre çok çeşitli olabilmektedir.

Korozyona karşı koruma

Mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenen çubuk yüzeyleri tercihe göre aşağıdaki yöntemlerden biri ile kaplanmaktadır :

a) İstenilen RAL renginde daldırma fırın boya,
b) İstenilen RAL renginde elektrostatik toz boya,
c) Sıcak daldırma galvaniz kaplama,
d) Sıcak daldırma galvaniz üzerine istenilen RAL renginde elektrostatik toz boya.

Küreler ve cıvatalar 15 mikron kalınlığında elektro galvaniz kaplanmaktadır.

Montaj

Uzay kafes sistemlerinin montajı basit el aletleri kullanılarak sistem ve şantiye özelliklerine göre aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılır :
a) Sistemin tamamı yerde monte edilip vinçle yerine yerleştirilebilir
b) Sistemin tamamı kısmi iskeleler yardımı ile yerinde monte edilebilir
c) Sistemin bir bölümü yerde hazırlanıp vinçle yerine yerleştirildikten sonra montaja havada devam edilebilir.